Зөвшөөрлийн бичиг баримт

Бүтээгдэхүүн техникийн шаардлагад, түүнчлэн үйлдвэрийн төв лабораторийн шалгуур, итгэмжлэлд нийцэж буйг баталсан бичиг баримтууд.

"КранСтройМонтаж" ХХК нь үндэсний үйлдвэрлэгч тухай Санкт-Петербургийн Аж үйлдвэрийн танхимын гэрчилгээ

Сертификат отечественного производителя

Оросын Холбооны Улсын Аж үйлдвэр, Худалдааны яамны дүгнэл

Заключение Минпромторга Российской Федерации

50 тонн хүртэлх даацтай Вандан Краны тохирлын гэрчилгээ

Сертификат на козловые краны

30 тонн хүртэлх даацтай хоёр дам нуруут гүүрэн краны тохирлын гэрчилгээ

Кранстроймонтаж. Производство кранов

10 тонн хүртэлх даацтай гүүрэн краны тохирлын гэрчилгээ

Кранстроймонтаж. Производство кранов

Тэсэрч, дэлбэрэх аюултай нөхцөлд ажиллах гүүрэн крануудын тохирлын гэрчилгээ

Кранстроймонтаж. Производство кранов

Үндэсний гагнуурын агентлагийн Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгэ

Кранстроймонтаж. Производство кранов

ISO 9001-2015 тохирлын гэрчилгээ

ИСО-1Кранстроймонтаж. Производство кранов