Консольт-эргэдэг кранууд

Jib cranes
Jib cranes
Jib cranes
Jib cranes
Jib cranes
Асуулгын хуудас хүсэх

Бид 0,25-5 тонн даацтай, 5 метр хүртэл өнгийлттэй, 48 метр хүртэл ачаа буулгалтын гүнтэй консоль ханан кранууд болон баганатай кранууд үйлдвэрлэдэг.

Ачаа өргөгч механизм болгож Орос, Болгар эсвэл Хятад үйлдвэрийн гар эсвэл цахилгаан таль ашиглаж болно.

Кран 180° – 360° эргэлтийн өнцгөөр ажиллах боломжтой

Консольно-поворотный кран ООО "КранСтройМонтаж"

Техник үзүүлэлт:

таблица