Вандан кранууд

Козловой двухбалочный кран, г. Канск
Козловой двухбалочный кран, грузоподъемность 20 т Монголия
Козловой однобалочный кран, грузоподъемность 10 т Екатеринбург
Козловой двухбалочный кран, г. Красноярск
Козловой однобалочный кран, Светлогорск
Козловые двухбалочные краны
Козловой однобалочный кран

Товчлуурууд

 • Өргөдөл илгээх
 • Асуулгын хуудас хүсэх
 • Сурталчилгааны сайт руу орох

КСМ нь дэгээтэй, дүүжин соронзонтой эсвэл грейфертэй нэг дам нуруут вандан кранууд болон дэгээтэй, спредертэй эсвэл грейфертэй хоёр дам нуруут кранууд үйлдвэрлэдэг.

КСМ-ийн вандан кранууд нь дараах ангилалтай:

 • КК  гүүрний явах нуруугаар шилжин хөдлөгч нэг замт ачааны дүүжин тэргэнцэртэй вандан кран,
 • ККД – гүүрний доод хэсгээр чиглүүлэгчдээр шилжин хөдлөгч хоёр замт ачааны дүүжин тэргэнцэртэй вандан кран,
 • ККДЛ –хуудсан хоёр дам нуруутай вандан кранууд,
 • ККТ – нэг зам төмрөөр шилжин хөдлөгч ачаа өргөгч тэргэнцэртэй хоолойн вандан кран,
 • ККЛ –нэг зам төмрөөр шилжин явагч таль бүхий хөнгөн хийцийн вандан кран,
 • КПК – хагас вандан кранууд,
 • КСМ-ийн вандан кранууд нь ISO 4301/1 стандартад нийцдэг бөгөөд 18-аас дээш жил ашиглагдана.

Нэг дам нуруут

«КСМ» үйлдвэрийн КК ангиллын нэг дам нуруут вандан кранууд сараалжин бүтэцтэй байдаг нь мушгилтын эсрэг тэсвэрийг, нугарах үеийн бөх батыг болон ашиглалтын үеийн эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулдаг.

Техник үзүүлэлт:

таблица

Хоёр дам нуруут

«КСМ» үйлдвэрийн ККД ангиллын хоёр дам нуруут вандан крануудыг задгай талбайд, барилгын дотор ашигладаг бөгөөд дэгээ, грейфер эсвэл спредерээр (түүний дотор автомат спредер) тоноглодог. Нэмэлтээр хагас автомат өргөгч, кабелийн дамар болон бүхээгийн агааржуулагч суурилуулж болно.

 Техник үзүүлэлт:

таблица

Хөнгөн

ККЛ загварын хөнгөн вандан кранууд нь балкан нуруу болон цахилгаан тельфер бүхий хөнгөн хийцтэй байдаг нь үнийг хямд байлгадаг.

ККЛ нь консолийн урт,  краны өндөр, даац болон алслалтын хувьд хязгаартай:

 • Даац: 3,2 - 10 тонн.
 • Алслалт: 5 - 16 метр.
 • Өргөлтийн өндөр: 5 - 9,5 метр.

Хоолойн кран

 «КСМ» үйлдвэрийн хоолойн вандан крануудыг барилга, үйлдвэрийн задгай талбай, агуулахын талбайд ачаа ачих, буулгах зориулалтаар ашигладаг. Вандан краны хоолойн бүтцийн давуу тал нь:

 • Үйлчилгээ хийх үеийн зардал бага
 • Оператор сургахад хурдан
 • хөнгөн вандан краныг бодоход том алслалтай, урт консольтой.

 Техник үзүүлэлт

таблица

Хагас вандан

 «КранСтройМонтаж» үйлдвэрийн хагас вандан крануудыг хуудсан дам нуруутай, хоолойн болон сараалжин бүтэцтэй байж болно.

Техник үзүүлэлт

таблицакран