Үйлчилгээ

Баталгаа

Кран үйлдвэрлэсэн өдрөөс 24 сар. Гэхдээ ашиглалтад оруулснаас хойш 18-аас ихгүй сарын хугацаатай.

Кран болон метал хийцийн зангилаануудын үйлдвэрлэл

Краны засвар болон хөнгөн метал хийцүүдэд (ХМХ) зориулсан зангилаануудын зураг төсөл, үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Захиалагчийн зургаар бэлтгэх боломжтой. Цаашдын зураг төслийг гаргах зорилгоор хэмжилт хийх мэргэжилтэн илгээх үйлчилгээг нэмэлтээр олгоно.

Давтамж хувиргагчийг суурилуулна

Вандан болон гүүрэн краны давтамж хувиргагчийг сонгож, угсарч, тохиргоо хийнэ.

Краны радио удирдлага

Краныг радио удирдлагад шилжүүлнэ, радио удирдлагын товчлуурт болон жойстик удирдлагыг суурилуулна.

Хяналтын SmartCrane систем

SmartCrane систем краны ашиглалт, үндсэн зангилаануудын төлөв, ажилтны талаар мэдээлэл цуглуулдаг. Хяналтын систем нь краны техник үйлчилгээг оношилж, төлөвлөж, удирдлагаас тэнцвэртэй шийдвэр гаргах бололцоог олгодог.

Үйлдвэрлэх болон хүргэх

Краныг 3-6 сарын хугацаанд үйлдвэрлэнэ. Угсрах материал, эд ангиудын анхны чанарын хяналтыг хийнэ. Дэлхийн аль ч хотод хүргэнэ.

Угсрах, задлах

Маш богино хугацаанд шинэ кран угсарна. Шаардлагатай бол задалж, шинэ объект руу шилжүүлнэ.

Техник үйлчилгээ

Манай өөрийн мэргэшсэн механик, мастеруудаас бүрдсэн үйлчилгээний баг цаг хугацааг баримталж, чанарын өндөр түвшинд угсарч, техник үйлчилгээ үзүүлдэг.