Гүүрэн кранууд

Кран мостовой двухбалочный
Кран мостовой двухбалочный, грузоподъемность 5 т, г. Вологда
Мостовой однобалочный кран, грузоподъемность 8 т
Кран мостовой двухбалочный, грузоподъемность 10 т, г. Вологда
Кран мостовой однобалочный, грузоподъемность 5 т
Кран мостовой двухбалочный
Кран мостовой двухбалочный

КСМ дараах төрлийн гүүрэн кранууд үйлдвэрлэдэг

  • нэг дам нуруут: тулгуурт, тургуулт сараалжин, нэг алслалтай дүүжин, хоёр алслалтай дүүжин,
  • Хоёр дам нуруутай тулгуурт: дэгээтэй, соронзонтой эсвэл грейфертэй.

Бага хольцтой ган төмөр ашигладаг. Крануудыг импортын болон Оросын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглодог.

Нэг дам нуруут

«КСМ» нь гүүрэн дүүжин болон тулгууртай нэг дам нуруут кранууд үйлдвэрлэдэг.

Техник үзүүлэлт:

таблица

Хоёр дам нуруут

Техник үзүүлэлт:

таблица